Vi utvecklar skolorganisationer och lärmiljöer

Vi hjälper er att skapa en resurseffektiv organisation med lärande, hälsa och kvalitet i fokus. En skola där personal och elever trivs och får förutsättningar att utvecklas.

Med utgångspunkt i styrdokument, beprövad erfarenhet och forskning avseende lärande, samt välfungerande och hälsosamma organisationer.

Stort och varmt tack för ett gott samarbete under året som gått! Ditt kloka och varsamma sätt att utmana oss, gagnar definitivt våra underbara elever.

Rektor, f-9-skola, Stockholm

Stort TACK själv! Huvudet är nu fullt med tankar och jag är så tacksam för ditt engagemang och allt du ger oss. Känner nu att resan är börjad och är trygg med att vi är på ‘rätt’ plan.

Förvaltningschef, Lärande- och kulturförvaltningen, Småland

Nyheter

”Den trendkänsliga skolan” – granskande artikelserie i Ämnesläraren

Tidningen Ämnesläraren har skrivit flera artiklar om hur trender och bristande evidens påverkar skolan negativt inom flera områden, bland annat skollokalernas utformning. Malin Valsö lyfter fram behovet av mer evidens och mindre experiment när vi bygger skollokaler som ska fungera under flera decennier. Felbyggda skolor påverkar lärare och elever i många år | Ämnesläraren – […]

Läs mer

Malin Valsö sakkunnig i skolbyggnadsprojekt

Gagnefs kommun gör en historiskt stor investering på skollokaler genom upprustning, ny- och ombyggnation av Bäsna förskola och skola (f-3), och Djuråsskolan (f-9). Elevhälsokonsulternas Malin Valsö arbetar som sakkunnig och pedagogisk projektledare i projektet som satsar särskilt mycket på tillgängliga och trygga miljöer för alla elever.

Läs mer

Framtidens elevhälsa 2023

Den 10 oktober föreläser Malin Valsö under rubriken Framgångsfaktorer för elevhälsans organisation – fokus samsyn, tydliga roller och genomtänkta möten på Framtidens elevhälsa 2023 – Ability PartnerAbility Partner

Läs mer