Vi utvecklar skolorganisationer och lärmiljöer

Vi hjälper er att skapa en resurseffektiv organisation med lärande, hälsa och kvalitet i fokus. En skola där personal och elever trivs och får förutsättningar att utvecklas.

Med utgångspunkt i styrdokument, beprövad erfarenhet och forskning avseende lärande, samt välfungerande och hälsosamma organisationer.

Stort och varmt tack för ett gott samarbete under året som gått! Ditt kloka och varsamma sätt att utmana oss, gagnar definitivt våra underbara elever.

Rektor, f-9-skola, Stockholm

Stort TACK själv! Huvudet är nu fullt med tankar och jag är så tacksam för ditt engagemang och allt du ger oss. Känner nu att resan är börjad och är trygg med att vi är på ‘rätt’ plan.

Förvaltningschef, Lärande- och kulturförvaltningen, Småland

Nyheter

Jobbiga föräldrar: Skolmiljön | UR Play

Malin Valsö pratar skolmiljö med Farzad och Catharina i UR:s pod ”Jobbiga föräldrar”. Hur har våra barn det egentligen i skolmiljön? Och hur kan föräldrar och elever påverka?

Läs mer

”Möblerat för lärande” – intervju i Specialpedagogik

Intervju med Malin Valsö i Specialpedagogik. Om vikten av att göra strategiska och medvetna val avseende möblering, ljud och visuellt buller i klassrummet. Val och prioriteringar behöver utgå från pedagogik och lärsituationer, samt elevernas faktiska behov. Bäst blir det om eleverna involveras i utformningen av lärmiljön. I vår bok ”Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet och […]

Läs mer

Att vända elevhälsan vt-22

Den 9 februari och 23 mars 2022 leder leg. psykolog Malin Valsö och specialpedagog Maja Lindqvist uppskattade ”Att vända elevhälsan” igen. Den digitala workshopen är uppdelad i två halvdagar, dag 2 skräddarsys utifrån deltagarnas egna nulägesanalyser. Vårt varmaste tips är att hela elevhälsoteamet inklusive rektor deltar. Vill du vet mer? Här berättar Malin & Maja […]

Läs mer