Vi utvecklar skolorganisationer och lärmiljöer

Vi hjälper er att skapa en resurseffektiv organisation med lärande, hälsa och kvalitet i fokus. En skola där personal och elever trivs och får förutsättningar att utvecklas.

Med utgångspunkt i styrdokument, beprövad erfarenhet och forskning avseende lärande, samt välfungerande och hälsosamma organisationer.

Stort och varmt tack för ett gott samarbete under året som gått! Ditt kloka och varsamma sätt att utmana oss, gagnar definitivt våra underbara elever.

Rektor, f-9-skola, Stockholm

Stort TACK själv! Huvudet är nu fullt med tankar och jag är så tacksam för ditt engagemang och allt du ger oss. Känner nu att resan är börjad och är trygg med att vi är på ‘rätt’ plan.

Förvaltningschef, Lärande- och kulturförvaltningen, Småland

Nyheter

Analysera, reflektera, agera!

Vi närmar oss halvtid för läsåret. Tid att stanna upp och fundera över vad vi egentligen gjort den här hösten. Vad vi kan lära av det. Och vad vi ska fokusera på under vårterminen. Vi hamnar ofta i åtgärdande insatser. På många skolor finns en strävan att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande, men det arbetet […]

Läs mer

Från att prata till agera värdegrund

Läs Malin Valsös artikel Värdegrundsarbete i praktiken i Tidskriften elevhälsa. Med workshops, verktyg från Ensam eller stark och Motiverande samtal (MI), reflektion, träning och återkoppling går det att förbättra den kollegiala arbetsmiljö i personalgruppen och klimatet i klasserna. Vill ni utveckla ert värdegrundsarbete och den psykosociala arbetsmiljön för lärare och elever? Hör av dig till […]

Läs mer

Föreläsningar våren 2020

Under vårterminen 2020 håller Malin Valsö ett flertal öppna föreläsningar: Föreläsningen ”Elevhälsans organisation – så bygger du upp en organisationsstruktur som ger goda förutsättningar för ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete” på konferensen Elevhälsan 2020.Stockholm 22 januari Frukostseminarium för skolledare och rektorer om Fysisk lärmiljö tillsammans med Studentlitteratur. Detaljer kommer inom kort.Lund 28 februari Föreläsningen ”Att […]

Läs mer