Vi utvecklar skolorganisationer och lärmiljöer

Vi hjälper er att skapa en resurseffektiv organisation med lärande, hälsa och kvalitet i fokus. En skola där personal och elever trivs och får förutsättningar att utvecklas.

Med utgångspunkt i styrdokument, beprövad erfarenhet och forskning avseende lärande, samt välfungerande och hälsosamma organisationer.

Stort och varmt tack för ett gott samarbete under året som gått! Ditt kloka och varsamma sätt att utmana oss, gagnar definitivt våra underbara elever.

Rektor, f-9-skola, Stockholm

Stort TACK själv! Huvudet är nu fullt med tankar och jag är så tacksam för ditt engagemang och allt du ger oss. Känner nu att resan är börjad och är trygg med att vi är på ‘rätt’ plan.

Förvaltningschef, Lärande- och kulturförvaltningen, Småland

Nyheter

Learning enviroments

Interview with Malin Valsö on democratic learning environments: ”If we create well-planned physical learning environments, we increase the equality and give more students good chances to succeed with their education.” Read the entire interview here.

Läs mer

Förväntningar och förutsättningar för skolpsykologer

Malin Valsö skriver om skolpsykologens uppdrag och förutsättningar i Tidskriften Elevhälsas temanummer om elevhälsans medarbetare: ”Diffusa förväntningar gör uppdraget otydligt.”

Läs mer

Malin Valsö om elevhälsa i Coronatider

”Nationell plan för elevhälsan saknas i coronakrisen.” Elevhälsokonsulternas Malin Valsö intervjuas om elevhälsans utmaningar i Coronatider i tidningen Framtidens karriär – psykolog. Samma dag som artikeln publicerades kom Skolverket äntligen ut med några direktiv. Skolverket lyfter betydelsen av fortsatt analys, systematiskt arbete, samarbete inom skolan, samverkan och vikten av att följa upp att elever följer […]

Läs mer