Vi utvecklar skolorganisationer och lärmiljöer

Vi hjälper er att skapa en resurseffektiv organisation med lärande, hälsa och kvalitet i fokus. En skola där personal och elever trivs och får förutsättningar att utvecklas.

Med utgångspunkt i styrdokument, beprövad erfarenhet och forskning avseende lärande, samt välfungerande och hälsosamma organisationer.

Stort och varmt tack för ett gott samarbete under året som gått! Ditt kloka och varsamma sätt att utmana oss, gagnar definitivt våra underbara elever.

Rektor, f-9-skola, Stockholm

Stort TACK själv! Huvudet är nu fullt med tankar och jag är så tacksam för ditt engagemang och allt du ger oss. Känner nu att resan är börjad och är trygg med att vi är på ‘rätt’ plan.

Förvaltningschef, Lärande- och kulturförvaltningen, Småland

Nyheter

Att vända elevhälsan vt-22

Den 9 februari och 23 mars 2022 leder leg. psykolog Malin Valsö och specialpedagog Maja Lindqvist uppskattade ”Att vända elevhälsan” igen. Den digitala workshopen är uppdelad i två halvdagar, dag 2 skräddarsys utifrån deltagarnas egna nulägesanalyser. Vårt varmaste tips är att hela elevhälsoteamet inklusive rektor deltar. Vill du vet mer? Här berättar Malin & Maja […]

Läs mer

Elevhälsoperspektiv på skolyta.

Malin Valsö, leg. psykolog och sakkunnig avseende fysisk lärmiljö, fick chansen att föreläsa utifrån ett elevhälsoperspektiv och delta i intressant panelsamtal på temat ”Rätt yta till rätt pris” när Lärmiljöpodden sändes LIVE i Norrköping den 8 november 2021. Om du missade det kan du se det här i efterhand. Moderator: arkitekt Louise Sassene, ÅWL Arkitekter […]

Läs mer

Säkra god inomhusluft i svenska skolor

God luftkvalitet är en förutsättning för långsiktig bra hälsa, en god inlärningsmiljö och hög närvaro, men gränsvärden saknas. Idag skriver därför leg. psykolog Malin Valsö, Elevhälsokonsulterna, och Sara Alsén, chief purpose officer på Blueair och ansvarig för initiativet Clean Air for Children, i Göteborgsposten om luftkvaliteten i svenska skolor och bristen på kunskap och gränsvärden. […]

Läs mer