Analysera, reflektera, agera!

Vi närmar oss halvtid för läsåret. Tid att stanna upp och fundera över vad vi egentligen gjort den här hösten. Vad vi kan lära av det. Och vad vi ska fokusera på under vårterminen. Vi hamnar ofta i åtgärdande insatser. På många skolor finns en strävan att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande, men det arbetet […]

Läs mer

Första hjälpen vid klimatoro

Det här med klimatet… Lite jobbigt, eller hur?Nu finns det ett infoblad om hur man kan hantera klimatoro. Både barn, unga och vuxna kan känna oro för klimatet. Vad hjälper oss att hantera det? Detta infoblad ger en första hjälpen i att hantera vår klimatoro på ett konstruktivt sätt. Bladet vänder sig till alla åldrar. […]

Läs mer

Kartläggning av elevs stödbehov

Jag träffade nyligen en rektor på vars skola jag tidigare var skolpsykolog. Hon berättade att de fortfarande använde ”Malins kartläggning” på skolan och tyckte att jag ska dela med mig av den. Så här kommer den! Detta samtalsstöd skapade jag för att ge lärare att underlag för att börja prata med elever som av vad […]

Läs mer

Att leda elevhälsan: 6 lästips

Att leda elevhälsans arbete är både utmanande och utvecklande. Arbetet styrs av lagar och riktlinjer och du behöver hitta sätt att ta till vara den samlade tvärprofessionella kompetensen i elevhälsoteamet. Här kommer 6 lästips som du kan läs och diskutera tillsammans i med kollegorna i rektorsgruppen, ledningsgruppen eller elevhälsoteamet, för att ta nästa steg i […]

Läs mer

Skapa hjärnvänliga skolor!

Den fysiska lärmiljöns viktiga inverkan på elevers lärande och trygghet och på elevers och lärares hälsa uppmärksammas alltmer. Arbetsmiljöverket har uppmärksammat att det finns brister i många skolors fysiska arbetsmiljö, framförallt med avseende på buller och ventilation, vilka båda påverkar lärande och hälsa. Här delar Malin Valsö med sig av kunskap och tips för att […]

Läs mer

8 punkter för hälsofrämjande utvärdering

Snart jullov och dags för terminens sista handledning, elevhälsoteamsmöte, arbetslagsmöte, ledningsgruppsmöte….. Dags för utvärdering! Här får ni 8 frågor som stöd för reflektion och utvärdering. Här kan ni ladda ner frågorna för utskrift. Börja enskilt, reflektera sedan tillsammans. Avsluta med att fira allt det goda ni åstadkommit! Vad har du varit mest nöjd med i ditt/ert arbete? […]

Läs mer

Uppstart för elevhälsan

Nytt läsår! Nu är bästa läget att sätta agendan och tonen för det kommande året, att utveckla vårt arbetssätt och skapa nya vanor. Vi lägger scheman, beslutar om mötens frekvens, utformning och syften. Sätter mål för det kommande året. Lärarna har ofta studiedagar med tydlig struktur och tid avsatt för kompetensutveckling, egen och gemensam planering. För […]

Läs mer

Salutogen reflektion

Tre intensiva veckor kvar på läsåret. Och några till innan det är dags för sommarlov: ledighet och återhämtning. Du har säkert några möten kvar innan semestern: ledningsgruppsmöten, elevhälsomöten, arbetslagsmöten… För att orka, för att hitta lust och glädje och för att kunna göra ett bra jobb och leva upp till skollagens krav skulle jag vilja rekommendera […]

Läs mer

Elevhälsans grunder – 5 tips

Utan en bra grund lutar eller faller i värsta fall hela bygget. Det gäller inte bara för byggnader, utan även för grupper och organisationer. Många gånger tar vi oss inte tiden för att lägga en bra grund som det fortsatta arbetet kan utgå från. I detta blogginlägg vill jag dela med mig av 5 utgångspunkter […]

Läs mer

7 tips för elevhälsans systematiska kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en av elevhälsans lagstadgade grundbultar. Rätt använt är det här ett kraftfullt verktyg för att förvalta skolans resurser och bidra till hälsofrämjande skolutveckling – alltså att på sikt öka måluppfyllelse, hälsa och trivsel. I samband med mitterminsavstämningar är det ett bra läge att avsätta tid för analyser och utvärderingar även för elevhälsan. […]

Läs mer

Äldre inlägg