Podtips inför skolstart

Nu är det dags att börja tänka skola igen. Undervisning, kollegialt lärande, elevhälsoarbete, skolutveckling! Ett sätt att få igång samtalen är att alla lyssnar på ett podavsnitt och sedan reflekterar och diskuterar tillsammans utifrån det. Här kommer några favoritavsnitt och frågor som stöd för samtalet. Om elevhälsoarbete och skolutveckling Organisera för skolframgång med Maria JarlAkademiska […]

Läs mer

Förväntningar och förutsättningar för skolpsykologer

Malin Valsö skriver om skolpsykologens uppdrag och förutsättningar i Tidskriften Elevhälsas temanummer om elevhälsans medarbetare: ”Diffusa förväntningar gör uppdraget otydligt.”

Läs mer

Elevhälsa i Coronatider del 2

Del 2. Hälsa och lärande Denna vecka har gymnasieskolor och vuxenutbildningar stängt sina lokaler och gått över till fjärrundervisning. Riksdagen har klubbat igenom en lag som gör det möjligt att stänga skolor, en del grundskolor har redan gått över till distansundervisning. Om samtliga grundskolor kommer behöva stänga är ännu ovisst. Mitt i ovissheten finns det […]

Läs mer

Elevhälsa i Coronatider del 1

Del 1. Att tänka på Elevhälsopersonal som jobbar hemma, inställda möten, glest med elever, skolledning och lärare som har fullt upp med att ställa om till eller förbereda för fjärrundervisning. Hur kan vi nyttja resursen elevhälsa i dessa kristider? Här kommer några konkreta tips och viktiga frågor att ta ställning till. Riskbedöm Elevhälsopersonal som jobbar […]

Läs mer

Plugga hemma – tips för elever

I samarbete med Södertörns folkhögskola har vi tagit fram några tips för elever nu i Coronatider när undervisningen sker digitalt och på distans. Tipsen nedan går att ladda ner som pdf och är fria att använda och sprida. Ställ in dig på skola 1. Gå upp som vanligt på morgonen: duscha, klä på dig och […]

Läs mer

Analysera, reflektera, agera!

Vi närmar oss halvtid för läsåret. Tid att stanna upp och fundera över vad vi egentligen gjort den här hösten. Vad vi kan lära av det. Och vad vi ska fokusera på under vårterminen. Vi hamnar ofta i åtgärdande insatser. På många skolor finns en strävan att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande, men det arbetet […]

Läs mer

Första hjälpen vid klimatoro

Det här med klimatet… Lite jobbigt, eller hur?Nu finns det ett infoblad om hur man kan hantera klimatoro. Både barn, unga och vuxna kan känna oro för klimatet. Vad hjälper oss att hantera det? Detta infoblad ger en första hjälpen i att hantera vår klimatoro på ett konstruktivt sätt. Bladet vänder sig till alla åldrar. […]

Läs mer

Kartläggning av elevs stödbehov

Jag träffade nyligen en rektor på vars skola jag tidigare var skolpsykolog. Hon berättade att de fortfarande använde ”Malins kartläggning” på skolan och tyckte att jag ska dela med mig av den. Så här kommer den! Detta samtalsstöd skapade jag för att ge lärare att underlag för att börja prata med elever som av vad […]

Läs mer

Att leda elevhälsan: 6 lästips

Att leda elevhälsans arbete är både utmanande och utvecklande. Arbetet styrs av lagar och riktlinjer och du behöver hitta sätt att ta till vara den samlade tvärprofessionella kompetensen i elevhälsoteamet. Här kommer 6 lästips som du kan läs och diskutera tillsammans i med kollegorna i rektorsgruppen, ledningsgruppen eller elevhälsoteamet, för att ta nästa steg i […]

Läs mer

Skapa hjärnvänliga skolor!

Den fysiska lärmiljöns viktiga inverkan på elevers lärande och trygghet och på elevers och lärares hälsa uppmärksammas alltmer. Arbetsmiljöverket har uppmärksammat att det finns brister i många skolors fysiska arbetsmiljö, framförallt med avseende på buller och ventilation, vilka båda påverkar lärande och hälsa. Här delar Malin Valsö med sig av kunskap och tips för att […]

Läs mer

Äldre inlägg