Skapa hjärnvänliga skolor!

Den fysiska lärmiljöns viktiga inverkan på elevers lärande och trygghet och på elevers och lärares hälsa uppmärksammas alltmer. Arbetsmiljöverket har uppmärksammat att det finns brister i många skolors fysiska arbetsmiljö, framförallt med avseende på buller och ventilation, vilka båda påverkar lärande och hälsa. Här delar Malin Valsö med sig av kunskap och tips för att […]

Läs mer

8 punkter för hälsofrämjande utvärdering

Snart jullov och dags för terminens sista handledning, elevhälsoteamsmöte, arbetslagsmöte, ledningsgruppsmöte….. Dags för utvärdering! Här får ni 8 frågor som stöd för reflektion och utvärdering. Här kan ni ladda ner frågorna för utskrift. Börja enskilt, reflektera sedan tillsammans. Avsluta med att fira allt det goda ni åstadkommit! Vad har du varit mest nöjd med i ditt/ert arbete? […]

Läs mer

Uppstart för elevhälsan

Nytt läsår! Nu är bästa läget att sätta agendan och tonen för det kommande året, att utveckla vårt arbetssätt och skapa nya vanor. Vi lägger scheman, beslutar om mötens frekvens, utformning och syften. Sätter mål för det kommande året. Lärarna har ofta studiedagar med tydlig struktur och tid avsatt för kompetensutveckling, egen och gemensam planering. För […]

Läs mer

Salutogen reflektion

Tre intensiva veckor kvar på läsåret. Och några till innan det är dags för sommarlov: ledighet och återhämtning. Du har säkert några möten kvar innan semestern: ledningsgruppsmöten, elevhälsomöten, arbetslagsmöten… För att orka, för att hitta lust och glädje och för att kunna göra ett bra jobb och leva upp till skollagens krav skulle jag vilja rekommendera […]

Läs mer

Elevhälsans grunder – 5 tips

Utan en bra grund lutar eller faller i värsta fall hela bygget. Det gäller inte bara för byggnader, utan även för grupper och organisationer. Många gånger tar vi oss inte tiden för att lägga en bra grund som det fortsatta arbetet kan utgå från. I detta blogginlägg vill jag dela med mig av 5 utgångspunkter […]

Läs mer

7 tips för elevhälsans systematiska kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en av elevhälsans lagstadgade grundbultar. Rätt använt är det här ett kraftfullt verktyg för att förvalta skolans resurser och bidra till hälsofrämjande skolutveckling – alltså att på sikt öka måluppfyllelse, hälsa och trivsel. I samband med mitterminsavstämningar är det ett bra läge att avsätta tid för analyser och utvärderingar även för elevhälsan. […]

Läs mer

Elevhälsan – en resurs för elever, eller en resurs för skolutveckling?

För att förvalta de ofta begränsade resurser som elevhälsans kompetenser utgör, behöver skolledare och rektorer ha en plan för hur de ska nyttja kompetenserna och den samlade elevhälsan. Enkla strukturer och rutiner ökar sannolikheten för att elevhälsan ska arbeta med hälsofrämjande skolutveckling. Specialpedagog Helena Wallberg reflekterar och problematiserar kring specialpedagogens roll vad gäller skolutveckling och […]

Läs mer

Förebygga ohälsa med universalprevention

Debattartikel i Metro 2 juni 2017:Vi måste stoppa psykisk ohälsa hos vår unga – för hela samhällets skull. Fredagen 2 juni skrev vår VD psykolog Malin Valsö tillsammans med psykologerna Magnus Johansson, Siri Helle och Martin Forster, samt sociologen Amnada Netscher på Metro Debatt om vikten av att börja använda de evidensbaserade metoder som finns […]

Läs mer

Förebygga ohälsa genom unviersalprevention

Debattartikel i Metro 2 juni 2017: Vi måste stoppa psykisk ohälsa hos vår unga – för hela samhällets skull.     Fredagen 2 juni skrev vår VD psykolog Malin Valsö tillsammans med psykologerna Magnus Johansson, Siri Helle och Martin Forster, samt sociologen Amnada Netscher på Metro Debatt om vikten av att börja använda de evidensbaserade […]

Läs mer

Att prata med elever om kriser

Ibland händer sånt som inte borde hända. Olyckor, hot, sjukdom, dödsfall, våld eller attentat. Som vuxna och professionella i skolan är det vårt ansvar att möta och stötta eleverna. Att veta hur vi kan hjälpa dem att hantera det svåra och att bedöma när det är dags att hänvisa dem vidare till andra professionella. Att […]

Läs mer

Nyare inlägg Äldre inlägg