BöckerEnsam eller stark

Ensam eller stark: Åtta principer för framgångsrika team

Ensam eller stark är en konkret handbok med 101 forskningsbaserade träningstips för att skapa hållbara team och arbetsplatser.

Vill du bota egoisterna i din omgivning, skapa en positiv arbetsmiljö eller rädda vår planet från kortsiktighet? Allt börjar med samarbete. Ensam eller stark är en konkret handbok med 101 forsknings­baserade träningstips för att skapa hållbara team och arbetsplatser. Med tydlig­görande exempel från bland annat Super Mario, Sagan om ringen och Fortune 500-företag får du lära dig hur ni uppnår:

  • Ökad måluppfyllelse
  • Minskad frånvaro och sjukfrånvaro
  • Fler lojala medarbetare
  • Ökad motivation bland medarbetarna
  • Minskad andel problematiska beteenden som till exempel skvaller, rasistiska kommentarer, mobbning och helt vanlig brist på hövlighet
  • Färre konflikter
  • Ökad innovationskraft
  • Bättre samarbete med andra grupper

Boken är skriven av Elevhälsokonsulternas Malin Valsö tillsammans med andra organisations­psykologer.

Boken beskriver på ett tydligt sätt vikten av kommunikation och att ta tag i problem när de uppstår. Boken kan användas mycket praktiskt i det dagliga arbetet. Boken har förutom de åtta principerna även ett stort antal psykologiska träningstips, exempelvis: ‘Be om återkoppling’, ‘Ger du alla samma chans?’ och ‘Observera för att motivera’. Både kommunikation och teamutveckling är oerhört viktiga frågor för en projektledare.

Juryns motivering till vinsten som årets projektledarbok 2017
Bokomslag Ensam eller stark: åtta principer för framgångsrika team

Vi hjälper er med ert utvecklingsarbete avseende organisationer, team och ledarskap.