BöckerVill du ha hjälp? – Nej tack gärna!

Vill du ha hjälp? – Nej tack gärna!

Alla vi som jobbar med att ge stöd i olika former till personer med neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar vet att det aldrig räcker med en färdig mall för hur möten eller insatser ska se ut. Vår förmåga att orka och kunna möta människan, att skapa förtroende och att förstå varandra har en avgörande betydelse.

Ur innehållet

Vill du ha hjälp – Nej tack gärna handlar om rollen som yrkesperson och om människor som tänker annorlunda än de flesta – och om svårigheter och möjligheter att mötas. Här delar vi med oss av de verktyg vi själva haft nytta av för att insatsen ska bli så bra som möjligt och hoppas att de kan väcka inspiration.

Människors berättelser berör och ger såväl inspiration som medkänsla. Därför har vi valt att sammanföra professionella och personliga perspektiv. Malin Valsö och Carolina Lindberg utgår ifrån sin bas som professionella, medan Jill C. Faulkner och Agneta Lindberg främst skriver utifrån egna erfarenheter av att leva med neuropsykiatriska diagnoser.

Din bok Behöver du hjälp, nej tack gärna har varit till stor hjälp i mitt arbete som gymnasielärare där många klasser har elever med NPF. De tydliga och konkreta exemplen och beskrivningarna av vardagen gör det mycket lättare för mig att förstå och inte minst komma ihåg hur livet i skolan kan te sig för många elever. Vad jag kan göra för att de ska få en likvärdig undervisning och komma till sin rätt. Men också för att jag bättre ska kunna förstå varför eleven kan vara trött, ojämn i humöret, stressad eller arg. Samt att det gör nog skolan lättare även för elever som inte har en NPF.

Brita Skoglund, Gymnasielärare svenska/samhällskunskap/kommunikation, Kristinegymnasiet, Falun