Säkra god inomhusluft i svenska skolor

God luftkvalitet är en förutsättning för långsiktig bra hälsa, en god inlärningsmiljö och hög närvaro, men gränsvärden saknas. Idag skriver därför leg. psykolog Malin Valsö, Elevhälsokonsulterna, och Sara Alsén, chief purpose officer på Blueair och ansvarig för initiativet Clean Air for Children, i Göteborgsposten om luftkvaliteten i svenska skolor och bristen på kunskap och gränsvärden. […]

Läs mer

Samtida och framtida lärmiljöer i Gagnefs kommun

Tillsammans med skolchef Håkan Elfving berättar Malin Valsö om hur de jobbar och tänker kring utveckling av nya för- och grundskolemiljöer på tre enheter i Gagnefs kommun. Läs artikeln här: Ljus och ljud i ny skolmiljö ska lira bra med forskningen – Siljan News

Läs mer

Den klassrumslösa skolan – forskning eller experiment?

Lärarförbundets tidning Läraren har gjort en granskning av hur vi bygger skolor med titeln Klassrumslösa skolor – framtiden eller ett ovetenskapligt experiment? I granskningen ingår flera intressanta artiklar. Malin Valsö medverkar i artikeln Rätt utformade klassrum höjer resultatet. Vi vill också varmt rekommendera Hans Flygares tips till lärare: 9 experttips: Så påverkar du skolans utformning.

Läs mer

Barnen är det viktigaste som finns

Mrs Hyper intervjuar Malin Valsö om hennes arbete, intressen och drivkrafter. Barnen är det viktigaste som finns och de har rätt till en god start i sina liv, därför är det viktigt att vi vuxna skapar hälsosamma skolorganisationer och lärmiljöer till dem. Jag vill ge vuxna goda förutsättningar att ge alla barn goda förutsättningar. Malin […]

Läs mer

Öppna föreläsningar om elevhälsas arbete och organisation vårterminen 2021

Vårterminen 2021 är fullbokad med många spännande, öppna föreläsningar, workshops, seminarier och konferenser om elevhälsoarbete och -organisation. Alla fortbildningar sker digitalt, vissa sker även fysiskt i Stockholm. Elevhälsa 2021: psykolog Malin Valsö och biträdande rektor Josimar Blanco håller i fördjupningseftermiddagen ”Att vända en skola till ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete – hur skapa nytänk […]

Läs mer

Öppna utbildningar om fysisk lärmiljö våren 2021

Vårterminen 2021 är fullbokad med många spännande, öppna föreläsningar, workshops, seminarier och konferenser om fysisk lärmiljö. Alla fortbildningar sker digitalt, vissa sker även fysiskt i Stockholm. Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande. Malin Valsö håller i en digitalt fortbildning i samarbete med Studentlitteratur. Här berättar Malin mer om varför den fysiska lärmiljön är […]

Läs mer

Lärmiljöpodden

Malin Valsö medverkar i nystartade Lärmiljöpoddens tredje avsnitt: Elevhälsa och lärmiljö – hur ska egentligen ett klassrum se ut för att höja arbetsron och inlärningen?

Läs mer

Att vända elevhälsan

Vårterminen 2021 erbjuder Elevhälsokonsulternas Malin Valsö en två halvdagars digital workshop tillsammans med specialpedagog Maja Lindqvist och Studentlitteratur. Workshopen ger er verktyg för att analysera och utveckla ert elevhälsoarbete. Här berättar Maja och Malin om workshopen. Vill det veta mer eller boka – klicka här.

Läs mer

Grundskola + äldreboende = sant

Vilka vinster finns det med skola och äldreboende i samma hus? Psykolog, skolutvecklare och författare Malin Valsö & professor i omvårdnad Helle Wijk berättar i samband med första spadtaget för en kommunal f-6-skola kombinerad med äldreboende i området Fixfabriken i Göteborg. Skolan byggs av Hemsö i samarbete med Vestia för Göteborgs stad. Arkitekter är What!

Läs mer

Skolutvecklingsprojekt våren 2021

Planeringen för 2021 pågår för fullt. Det är hög tid att höra av er om ni vill ha hjälp med utveckling av systematiskt kvalitetsarbete utveckling av elevhälsans organisation och arbetssätt expertkompetens vid skolbyggnadsprojekt rektorshandledning under vårterminen eller till nästa höst. Hör av er till Malin Valsö på 0739-37 39 68 eller malin.valso@elevhalsokonsulterna.se

Läs mer

Äldre inlägg