”Den trendkänsliga skolan” – granskande artikelserie i Ämnesläraren

Tidningen Ämnesläraren har skrivit flera artiklar om hur trender och bristande evidens påverkar skolan negativt inom flera områden, bland annat skollokalernas utformning. Malin Valsö lyfter fram behovet av mer evidens och mindre experiment när vi bygger skollokaler som ska fungera under flera decennier. Felbyggda skolor påverkar lärare och elever i många år | Ämnesläraren – […]

Läs mer

Malin Valsö sakkunnig i skolbyggnadsprojekt

Gagnefs kommun gör en historiskt stor investering på skollokaler genom upprustning, ny- och ombyggnation av Bäsna förskola och skola (f-3), och Djuråsskolan (f-9). Elevhälsokonsulternas Malin Valsö arbetar som sakkunnig och pedagogisk projektledare i projektet som satsar särskilt mycket på tillgängliga och trygga miljöer för alla elever.

Läs mer

Framtidens elevhälsa 2023

Den 10 oktober föreläser Malin Valsö under rubriken Framgångsfaktorer för elevhälsans organisation – fokus samsyn, tydliga roller och genomtänkta möten på Framtidens elevhälsa 2023 – Ability PartnerAbility Partner

Läs mer

Jobbiga föräldrar: Skolmiljön | UR Play

Malin Valsö pratar skolmiljö med Farzad och Catharina i UR:s pod ”Jobbiga föräldrar”. Hur har våra barn det egentligen i skolmiljön? Och hur kan föräldrar och elever påverka?

Läs mer

”Möblerat för lärande” – intervju i Specialpedagogik

Intervju med Malin Valsö i Specialpedagogik. Om vikten av att göra strategiska och medvetna val avseende möblering, ljud och visuellt buller i klassrummet. Val och prioriteringar behöver utgå från pedagogik och lärsituationer, samt elevernas faktiska behov. Bäst blir det om eleverna involveras i utformningen av lärmiljön. I vår bok ”Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet och […]

Läs mer

Att vända elevhälsan vt-22

Den 9 februari och 23 mars 2022 leder leg. psykolog Malin Valsö och specialpedagog Maja Lindqvist uppskattade ”Att vända elevhälsan” igen. Den digitala workshopen är uppdelad i två halvdagar, dag 2 skräddarsys utifrån deltagarnas egna nulägesanalyser. Vårt varmaste tips är att hela elevhälsoteamet inklusive rektor deltar. Vill du vet mer? Här berättar Malin & Maja […]

Läs mer

Elevhälsoperspektiv på skolyta.

Malin Valsö, leg. psykolog och sakkunnig avseende fysisk lärmiljö, fick chansen att föreläsa utifrån ett elevhälsoperspektiv och delta i intressant panelsamtal på temat ”Rätt yta till rätt pris” när Lärmiljöpodden sändes LIVE i Norrköping den 8 november 2021. Om du missade det kan du se det här i efterhand. Moderator: arkitekt Louise Sassene, ÅWL Arkitekter […]

Läs mer

Säkra god inomhusluft i svenska skolor

God luftkvalitet är en förutsättning för långsiktig bra hälsa, en god inlärningsmiljö och hög närvaro, men gränsvärden saknas. Idag skriver därför leg. psykolog Malin Valsö, Elevhälsokonsulterna, och Sara Alsén, chief purpose officer på Blueair och ansvarig för initiativet Clean Air for Children, i Göteborgsposten om luftkvaliteten i svenska skolor och bristen på kunskap och gränsvärden. […]

Läs mer

Samtida och framtida lärmiljöer i Gagnefs kommun

Tillsammans med skolchef Håkan Elfving berättar Malin Valsö om hur de jobbar och tänker kring utveckling av nya för- och grundskolemiljöer på tre enheter i Gagnefs kommun. Läs artikeln här: Ljus och ljud i ny skolmiljö ska lira bra med forskningen – Siljan News

Läs mer

Den klassrumslösa skolan – forskning eller experiment?

Lärarförbundets tidning Läraren har gjort en granskning av hur vi bygger skolor med titeln Klassrumslösa skolor – framtiden eller ett ovetenskapligt experiment? I granskningen ingår flera intressanta artiklar. Malin Valsö medverkar i artikeln Rätt utformade klassrum höjer resultatet. Vi vill också varmt rekommendera Hans Flygares tips till lärare: 9 experttips: Så påverkar du skolans utformning.

Läs mer

Äldre inlägg