Grundskola + äldreboende = sant

Vilka vinster finns det med skola och äldreboende i samma hus? Psykolog, skolutvecklare och författare Malin Valsö & professor i omvårdnad Helle Wijk berättar i samband med första spadtaget för en kommunal f-6-skola kombinerad med äldreboende i området Fixfabriken i Göteborg. Skolan byggs av Hemsö i samarbete med Vestia för Göteborgs stad. Arkitekter är What!

Läs mer

Skolutvecklingsprojekt våren 2021

Planeringen för 2021 pågår för fullt. Det är hög tid att höra av er om ni vill ha hjälp med utveckling av systematiskt kvalitetsarbete utveckling av elevhälsans organisation och arbetssätt expertkompetens vid skolbyggnadsprojekt rektorshandledning under vårterminen eller till nästa höst. Hör av er till Malin Valsö på 0739-37 39 68 eller malin.valso@elevhalsokonsulterna.se

Läs mer

Learning enviroments

Interview with Malin Valsö on democratic learning environments: ”If we create well-planned physical learning environments, we increase the equality and give more students good chances to succeed with their education.” Read the entire interview here.

Läs mer

Förväntningar och förutsättningar för skolpsykologer

Malin Valsö skriver om skolpsykologens uppdrag och förutsättningar i Tidskriften Elevhälsas temanummer om elevhälsans medarbetare: ”Diffusa förväntningar gör uppdraget otydligt.”

Läs mer

Malin Valsö om elevhälsa i Coronatider

”Nationell plan för elevhälsan saknas i coronakrisen.” Elevhälsokonsulternas Malin Valsö intervjuas om elevhälsans utmaningar i Coronatider i tidningen Framtidens karriär – psykolog. Samma dag som artikeln publicerades kom Skolverket äntligen ut med några direktiv. Skolverket lyfter betydelsen av fortsatt analys, systematiskt arbete, samarbete inom skolan, samverkan och vikten av att följa upp att elever följer […]

Läs mer

Podavsnitt om fysisk lärmiljö och om resurspersonal i skolan

Maxat poddavsnitt i podden Pedagogisk Psykologi där Malin Valsö och Anton Sjögren hinner avhandla två (!) av hennes böcker: Fysisk lärmiljö och Värsta bästa jobbet. Missa inte avslutningssnacket där skolpsykolog Erik Rova berättar om att bedriva skola i en bunker och vad man kan lära om fysisk lärmiljö av det…

Läs mer

Elevhälsa i Coronatider del 2

Del 2. Hälsa och lärande Denna vecka har gymnasieskolor och vuxenutbildningar stängt sina lokaler och gått över till fjärrundervisning. Riksdagen har klubbat igenom en lag som gör det möjligt att stänga skolor, en del grundskolor har redan gått över till distansundervisning. Om samtliga grundskolor kommer behöva stänga är ännu ovisst. Mitt i ovissheten finns det […]

Läs mer

Elevhälsa i Coronatider del 1

Del 1. Att tänka på Elevhälsopersonal som jobbar hemma, inställda möten, glest med elever, skolledning och lärare som har fullt upp med att ställa om till eller förbereda för fjärrundervisning. Hur kan vi nyttja resursen elevhälsa i dessa kristider? Här kommer några konkreta tips och viktiga frågor att ta ställning till. Riskbedöm Elevhälsopersonal som jobbar […]

Läs mer

Med anledning av Corona (Covid-19)

Under den pågående Coronaepidemin kommer Elevhälsokonsulterna att följa myndigheternas riktlinjer. I den mån det är möjligt väljer vi digitala möten framför fysiska. Om du har ett möte inbokat med oss kommer vi att återkomma för dialog och information i god tid inför mötet.

Läs mer

Ett klassrum för en mer likvärdig undervisning

I april och maj föreläser Malin Valsö på konferensen NPF-säkrad lärmiljö om hur den fysiska miljön påverkar elevernas lärande och hur vi kan öka likvärdigheten i varje klassrum genom att utveckla den fysiska lärmiljön. Hoppas att vi ses! Stockholm 2 aprilGöteborg 22 aprilMalmö 6 maj Här hittar du information om konferensen och länk till anmälan.

Läs mer

Nyare inlägg Äldre inlägg