Malin Valsö om elevhälsa i Coronatider

”Nationell plan för elevhälsan saknas i coronakrisen.” Elevhälsokonsulternas Malin Valsö intervjuas om elevhälsans utmaningar i Coronatider i tidningen Framtidens karriär – psykolog. Samma dag som artikeln publicerades kom Skolverket äntligen ut med några direktiv. Skolverket lyfter betydelsen av fortsatt analys, systematiskt arbete, samarbete inom skolan, samverkan och vikten av att följa upp att elever följer […]

Läs mer

Podavsnitt om fysisk lärmiljö och om resurspersonal i skolan

Maxat poddavsnitt i podden Pedagogisk Psykologi där Malin Valsö och Anton Sjögren hinner avhandla två (!) av hennes böcker: Fysisk lärmiljö och Värsta bästa jobbet. Missa inte avslutningssnacket där skolpsykolog Erik Rova berättar om att bedriva skola i en bunker och vad man kan lära om fysisk lärmiljö av det…

Läs mer

Elevhälsa i Coronatider del 2

Del 2. Hälsa och lärande Denna vecka har gymnasieskolor och vuxenutbildningar stängt sina lokaler och gått över till fjärrundervisning. Riksdagen har klubbat igenom en lag som gör det möjligt att stänga skolor, en del grundskolor har redan gått över till distansundervisning. Om samtliga grundskolor kommer behöva stänga är ännu ovisst. Mitt i ovissheten finns det […]

Läs mer

Elevhälsa i Coronatider del 1

Del 1. Att tänka på Elevhälsopersonal som jobbar hemma, inställda möten, glest med elever, skolledning och lärare som har fullt upp med att ställa om till eller förbereda för fjärrundervisning. Hur kan vi nyttja resursen elevhälsa i dessa kristider? Här kommer några konkreta tips och viktiga frågor att ta ställning till. Riskbedöm Elevhälsopersonal som jobbar […]

Läs mer

Med anledning av Corona (Covid-19)

Under den pågående Coronaepidemin kommer Elevhälsokonsulterna att följa myndigheternas riktlinjer. I den mån det är möjligt väljer vi digitala möten framför fysiska. Om du har ett möte inbokat med oss kommer vi att återkomma för dialog och information i god tid inför mötet.

Läs mer

Ett klassrum för en mer likvärdig undervisning

I april och maj föreläser Malin Valsö på konferensen NPF-säkrad lärmiljö om hur den fysiska miljön påverkar elevernas lärande och hur vi kan öka likvärdigheten i varje klassrum genom att utveckla den fysiska lärmiljön. Hoppas att vi ses! Stockholm 2 aprilGöteborg 22 aprilMalmö 6 maj Här hittar du information om konferensen och länk till anmälan.

Läs mer

Nytt kontor – Välkommen!

Vi har flyttat till nya fina kontorslokaler på Södermalm. Varmt välkommen förbi på en kopp kaffe och samtal om något av våra favoritämnen skolutveckling, lärmiljöer, systematiskt kvalitetsarbete eller elevhälsa! Ny adress är The Park Södra. Ingång via The Park Café, Magnus Ladulåsgatan 1, på Södermalm i Stockholm.

Läs mer

Analysera, reflektera, agera!

Vi närmar oss halvtid för läsåret. Tid att stanna upp och fundera över vad vi egentligen gjort den här hösten. Vad vi kan lära av det. Och vad vi ska fokusera på under vårterminen. Vi hamnar ofta i åtgärdande insatser. På många skolor finns en strävan att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande, men det arbetet […]

Läs mer

Från att prata till agera värdegrund

Läs Malin Valsös artikel Värdegrundsarbete i praktiken i Tidskriften elevhälsa. Med workshops, verktyg från Ensam eller stark och Motiverande samtal (MI), reflektion, träning och återkoppling går det att förbättra den kollegiala arbetsmiljö i personalgruppen och klimatet i klasserna. Vill ni utveckla ert värdegrundsarbete och den psykosociala arbetsmiljön för lärare och elever? Hör av dig till […]

Läs mer

Föreläsningar våren 2020

Under vårterminen 2020 håller Malin Valsö ett flertal öppna föreläsningar: Föreläsningen ”Elevhälsans organisation – så bygger du upp en organisationsstruktur som ger goda förutsättningar för ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete” på konferensen Elevhälsan 2020.Stockholm 22 januari Frukostseminarium för skolledare och rektorer om Fysisk lärmiljö tillsammans med Studentlitteratur. Detaljer kommer inom kort.Lund 28 februari Föreläsningen ”Att […]

Läs mer

Nyare inlägg Äldre inlägg