Från att prata till agera värdegrund

Läs Malin Valsös artikel Värdegrundsarbete i praktiken i Tidskriften elevhälsa. Med workshops, verktyg från Ensam eller stark och Motiverande samtal (MI), reflektion, träning och återkoppling går det att förbättra den kollegiala arbetsmiljö i personalgruppen och klimatet i klasserna. Vill ni utveckla ert värdegrundsarbete och den psykosociala arbetsmiljön för lärare och elever? Hör av dig till […]

Läs mer

Föreläsningar våren 2020

Under vårterminen 2020 håller Malin Valsö ett flertal öppna föreläsningar: Föreläsningen ”Elevhälsans organisation – så bygger du upp en organisationsstruktur som ger goda förutsättningar för ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete” på konferensen Elevhälsan 2020.Stockholm 22 januari Frukostseminarium för skolledare och rektorer om Fysisk lärmiljö tillsammans med Studentlitteratur. Detaljer kommer inom kort.Lund 28 februari Föreläsningen ”Att […]

Läs mer

”Lärande och hälsa” borde vara ledord när man bygger nya skolor.

”Variation och flexibilitet är ledorden även framöver när utbildningsförvaltningen planerar nya skolor i Stockholm.” Jag förespråkar i stället ledorden ”lärande och hälsa” i stället. Stockholms stad väljer att bortse från befintlig forskning om lärmiljöer. Det är olyckligt. De planerar dock att utvärdera de skolor som byggs. Toppen! Håller tummarna för att det blir kvantitativ forskning […]

Läs mer

Hjärnpodden om fysisk lärmiljö

I senaste avsnittet av Hjärnpodden pratar psykolog Malin Valsö och skolöverläkare Kristina Bähr om den fysiska lärmiljön och hur den påverkar elever och om vad en kan göra för att förbättra lärmiljön. Du hittar avsnitt #113 om fysisk lärmiljö på Spotify. Vill ni utgå från forskning och evidens när ni planerar för nybyggnation eller ombyggnation […]

Läs mer

UR Lärlabbet om fysisk lärmiljö i klassrummet

Missa inte Lärlabbet den 23 oktober! Psykolog Malin Valsö, forskaren Peter Barrett och specialpedagog Linda Lindkvist ger inspiration och konkreta tips om hur man kan utveckla och förbättra den fysiska lärmiljö i klassrummet. Kan du inte vänta går det att se programmet redan nu på UR Skola.

Läs mer

På språng med Skolvärlden

Under bokmässan gjorde Malin Valsö en gående intervju om fysisk lärmiljö. Här kan du se filmen. Malin tipsar om vad du kan göra för att med enkla medel förbättra arbetsmiljön dina klassrum, för både dig och dina elever. Vill du veta mer? Här hittar du fler artiklar och tv-inslag om hjärnvänliga lärmiljöer. Vill du veta […]

Läs mer

Så hjälper du barn att hantera klimatoro

”Att engagera sig kollektivt gör att man känner stöd från andra. Känslan av att kunna påverka ökar, och livet känns mer meningsfullt.” I samband med den globala klimatstrejksveckan 20-27 september intervjuades psykologerna Malin Valsö, Kata Nylén och Maria Ojala om barns oro för klimatet och hur man kan hjälpa dem att hantera oron. Du kan […]

Läs mer

Relationskompetens

Nya numret av tidskriften Elevhälsa ute nu! Temat är relationskompetens. Elevhälsokonsulternas Malin Valsö skriver om hur vi kan träna på relationsskapande som gynnar samarbetet med kollegorna. Här kan du läsa artikeln.

Läs mer

Första hjälpen vid klimatoro

Det här med klimatet… Lite jobbigt, eller hur?Nu finns det ett infoblad om hur man kan hantera klimatoro. Både barn, unga och vuxna kan känna oro för klimatet. Vad hjälper oss att hantera det? Detta infoblad ger en första hjälpen i att hantera vår klimatoro på ett konstruktivt sätt. Bladet vänder sig till alla åldrar. […]

Läs mer

Kartläggning av elevs stödbehov

Jag träffade nyligen en rektor på vars skola jag tidigare var skolpsykolog. Hon berättade att de fortfarande använde ”Malins kartläggning” på skolan och tyckte att jag ska dela med mig av den. Så här kommer den! Detta samtalsstöd skapade jag för att ge lärare att underlag för att börja prata med elever som av vad […]

Läs mer

Nyare inlägg Äldre inlägg