Så hjälper du barn att hantera klimatoro

”Att engagera sig kollektivt gör att man känner stöd från andra. Känslan av att kunna påverka ökar, och livet känns mer meningsfullt.” I samband med den globala klimatstrejksveckan 20-27 september intervjuades psykologerna Malin Valsö, Kata Nylén och Maria Ojala om barns oro för klimatet och hur man kan hjälpa dem att hantera oron. Du kan […]

Läs mer

Relationskompetens

Nya numret av tidskriften Elevhälsa ute nu! Temat är relationskompetens. Elevhälsokonsulternas Malin Valsö skriver om hur vi kan träna på relationsskapande som gynnar samarbetet med kollegorna. Här kan du läsa artikeln.

Läs mer

Första hjälpen vid klimatoro

Det här med klimatet… Lite jobbigt, eller hur?Nu finns det två versioner av infobladet om hur man hanterar klimatoro: Första hjälpen vid klimatoro – i färg Första hjälpen vid klimatoro – i svartvitt Både barn, unga och vuxna kan känna oro för klimatet. Vad hjälper oss att hantera det? Detta infoblad ger en första hjälpen […]

Läs mer

Kartläggning av elevs stödbehov

Jag träffade nyligen en rektor på vars skola jag tidigare var skolpsykolog. Hon berättade att de fortfarande använde ”Malins kartläggning” på skolan och tyckte att jag ska dela med mig av den. Så här kommer den! Detta samtalsstöd skapade jag för att ge lärare att underlag för att börja prata med elever som av vad […]

Läs mer

Hösten 2019

Under det kommande läsåret har vi många spännande projekt och samarbeten på gång. Här kommer ett axplock: I augusti föreläser Malin Valsö om att optimera den fysisk lärmiljön på Särskoledagen i Stockholm. I september pratar vi om fysisk lärmiljö för landets skolpsykologer på Psifos kompetensdagar i Västerås. På bokmässan i Göteborg pratar Malin Valsö och […]

Läs mer

Hjärnsmart skolstart

Starta höstterminen med inspiration och konkreta tips om hur ni skapar bästa möjliga förutsättningar för lärande. Hur triggar man igång elevers nyfikenhet? Hur kan ett klassrum utformas för att optimera lärandet? Vad kan man göra för att skapa studiero i klassen? Elevhälsokonsulterna i samarbete med Psykologi för lärande. Boka genom att kontakta chen@pfl.nu

Läs mer

Ny bok!

I maj kommer boken Värsta bästa jobbet: att arbeta som resurs till elever med autism och adhd. Boken vänder sig till dig som jobbar som resurspersoner för elever med npf. Och till dig som är chef eller kollega till resurspersoner i grundskola och särskola. Vill du veta mer om varför vi skrivit boken och vad […]

Läs mer

Särskoledagen 2019

Malin Valsö föreläser på Särskoledagen 2019 Utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv på lärande och med kunskap om hur hjärnan bearbetar olika intryck reder föreläsningen ut vad som ger en god lärmiljö och hur den kan skapas. Vetenskapligt förankrade och konkreta tips varvas med övningar som utgår från skolans verklighet. Här kan du läsa mer om Gothias […]

Läs mer

Skapa hjärnvänliga skolor!

Den fysiska lärmiljöns viktiga inverkan på elevers lärande och trygghet och på elevers och lärares hälsa uppmärksammas alltmer. Arbetsmiljöverket har uppmärksammat att det finns brister i många skolors fysiska arbetsmiljö, framförallt med avseende på buller och ventilation, vilka båda påverkar lärande och hälsa. Här delar Malin Valsö med sig av kunskap och tips för att […]

Läs mer

Malin Valsö pratar Fysisk lärmiljö i Efter fem

Tilde de Paula och Malin Valsö pratar om fysisk lärmiljö i Efter fem. Här kan du se klippet.

Läs mer

Nyare inlägg Äldre inlägg