Tjänster

Vi utvecklar skolorganisationer och lärmiljöer

Malin Valsö från Elevhälsokonsulterna sitter vid ett bord och pratar med klienter

Vi erbjuder stöd i utvecklingsarbete avseende organisation, kompetens, samt lärmiljöer. Vi arbetar evidensbaserat och utgår självklart från alla väsentliga styrdokument. Vi skräddarsyr utbildningar och utvecklingsinsatser utifrån era behov.

Tack för den bästa fortbildningen på många år

Brita Skoglund, Gymnasielärare, Kristinegymnasiet, Falun

Jag hade höga förväntningar och jag skulle vilja påstå att de till och med överträffades! Kanonbra och inspirerande verkligen! Tydligt, intressant och verklighetsförankrat. Fick med mig mycket praktiska arbetssätt.

deltagare på workshop om systematiskt kvalitetsarbete, Nybro kommun