TjänsterElevhälsans organisation och arbetssätt

Stöd i att utveckla och kvalitets­säkra elevhälso­arbetet

Behöver ni utveckla ert elev­hälsoarbete? Arbete mer hälso­främjande och förebyggande? Se över era processer och rutiner? Utveckla det tvär­professionella samarbetet för den samlade elevhälsan? Synka elevhälso­teamet med lärarna och resten av skolan? Utveckla ert systematiska kvalitets­arbete? Förvalta era resurser mer strategiskt? Behålla EHT-personal?

Vi hjälper er att utveckla elevhälsans organisation och rutiner. Vi stöttar huvudman och rektor i deras ledarskap och utveckling av elevhälsan. Tillsammans utvecklar vi ert elevhälsoarbete till en integrerad del av skolans arbete, med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Läs mer om utveckling av elevhälsans arbete i våra blogginlägg:

Bra och tydlig struktur gjorde så att arbetet gick framåt och man höll fokus under de egna arbetspassen

Deltagare vid workshop systematisk kvalitetsarbete för elevhälsan, Nybro kommun

Stort engagemang och påläst, kunnig. Väldigt trevlig sätt (alla är med).

Deltagare utvecklingsdag för skolpsykologer, Växjö kommun

Konsultuppdrag

 • Framtagande av utvecklingsstrategi avseende elevhälsa
 • Riskanalys av befintlig elevhälsoorganisation och arbetssätt
 • Processtöd vid omorganisationer
 • Processtöd för framtagande och kvalitetssäkring av processer, rutiner och uppdragsbeskrivningar
 • Rekryteringsstöd
 • Stöd till huvudman
 • Stöd till rektor

Fortbildning

 • Workshops och föreläsningar
 • Att leda elevhälsan
 • Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete
 • Elevhälsans uppdrag, mål och roller
 • Elevhälsans möten
 • Elevhälsans organisation och processer
 • Att ställa om till ett mer förebyggande och främjande arbete

Handledning

 • För skolchefer och elevhälsochefer
 • För rektor
 • För elevhälsoteam
 • För samordnare för elevhälsans kompetenser
 • För elevhälsoteam