TjänsterElevhälsans organisation och arbetssätt

Stöd i att utveckla och kvalitets­säkra elevhälso­arbetet

Behöver ni utveckla ert elev­hälsoarbete? Arbete mer hälso­främjande och förebyggande? Se över era processer och rutiner? Utveckla det tvär­professionella samarbetet för den samlade elevhälsan? Synka elevhälso­teamet med lärarna och resten av skolan? Utveckla ert systematiska kvalitets­arbete? Förvalta era resurser mer strategiskt? Behålla EHT-personal?

Bra och tydlig struktur gjorde så att arbetet gick framåt och man höll fokus under de egna arbetspassen

Deltagare vid workshop systematisk kvalitetsarbete för elevhälsan, Nybro kommun

Konsultuppdrag

 • Framtagande av utvecklingsstrategi avseende elevhälsa
 • Riskanalys av befintlig elevhälsoorganisation och arbetssätt
 • Processtöd vid omorganisationer
 • Processtöd för framtagande och kvalitetssäkring av processer, rutiner och uppdragsbeskrivningar
 • Rekryteringsstöd
 • Stöd till huvudman
 • Stöd till rektor

Fortbildning

 • Workshops och föreläsningar
 • Att leda elevhälsan
 • Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete
 • Elevhälsans uppdrag, mål och roller
 • Elevhälsans möten
 • Elevhälsans organisation och processer
 • Att ställa om till ett mer förebyggande och främjande arbete

Handledning

 • För skolchefer och elevhälsochefer
 • För rektor
 • För elevhälsoteam
 • För samordnare för elevhälsans kompetenser
 • För elevhälsoteam