TjänsterFysisk lärmiljö

Optimera för trygghet, arbetsro och lärande.

Den fysiska lärmiljön hjälper eller stjälper koncentration, minne, språkutveckling och samarbete, den ökar eller minskar risken för diskriminering och kränkningar. Genom att medvetet nyttja och anpassa den fysiska lärmiljön ökar tillgänglighet och likvärdighet. En god fysisk lärmiljö ökar lärande och trivsel och förbättrar både elevers och lärares arbetsmiljö.

Vi hjälper myndigheter, skolhuvudmän, politiker, arkitekter och skolchefer att fatta beslut om skolhus och lärmiljöer som grundar sig på forskning och kunskap om hjärnan.

Vi erbjuder även kompetensutveckling till skol­personal för att nyttja och anpassa den fysiska lärmiljön för elevernas bästa. Alla våra fortbildningar är upplevelse­baserade och processorienterade, de bidrar både till ett ökat kunnande och ett förändrat görande.

Här hittar du länkar till artiklar och tv-inslag om fysisk lärmiljö.

Här berättar Malin Valsö om sin fortbildning för lärare. Föreläsningen kan även göras för elevhälsa, rektorer, arkitekter och skolfastighetsägare.

Boken Fysisk lärmiljö ger bakgrund, teori och vägledning genom praktiska checklistor för alla inom skolverksamheten som vill utveckla miljön som ett stöd för lärandet.

Ann S. Pihlgren

Jättebra föredrag. Du är en god föreläsare, välplanerad, trovärdig.

Katarina Reineck, Lärarnas riksförbund i Uppsala, Ordförande, Huvudskyddsombud

Väldigt bra anpassat för all skolpersonal, relevant info, gav oss många tankar och bra med tips på sådant man kan göra direkt.

Lärararbetslag, Västervik kommun

Lätt att ta till sig, konkret och kopplat till forskning. Lagom längd och bra med paus. Bra att få diskutera i smågrupper.

Arbetslag, lågstadiet, Breviksskolan

Konsultuppdrag

 • Projektledning
 • Processledning
 • Funktions- och lokalprogram
 • Bedömning av skolbyggnader – kommande och befintliga
 • Samverkan kring skolbyggnadsprojekt

Fortbildning

 • Föreläsningar och workshops
 • För myndigheter, skolhuvudmän, politiker, arkitekter och skolchefer
 • För lärare och annan skolpersonal

Handledning

 • För lärare och annan skolpersonal
 • Kollegialt lärande och ökad samsyn
 • Stöd i utvecklingsarbetet avseende den fysiska lärmiljön