TjänsterHandledning

Kvalitetssäkring och kompetens­utveckling.

Handledning bidrar till kvalitetssäkring, organisations- och kompetensutveckling, samt är en hälsofrämjande arbetsmiljöinsats för deltagarna. Vi erbjuder handledning enskilt eller i grupp med syfte att bidra till både skolutveckling och stöd för den handledde. Fokus formas utifrån deltagarnas behov, med utrymme för stöd avseende utvecklingsarbete och aktuell arbetssituation och utmaningar. Handledningen utgår från relevant lagstiftning, erfarenheter från skolan som organisation, samt forskning om vad som skapar välfungerande organisationer.

100 % rekommendationsgrad från tidigare handledningsgrupper.

Tack för igår och en som alltid galet bra handledning, omsattes redan på mötet igår och kommer göras i em. Du driver oss framåt och gör oss kompetenta!

Skolpsykolog, Håbo kommun

Bra att du varit aktiv och stått för en god struktur. Även bra med koppling till forskning etc.

Skolkurator, Upplands-Bro

Utrymme för att diskutera svåra ställningstagande i skolpsykologens arbete. God struktur och tydlig
handledning.

Skolpsykolog, Västerås

Skolledare

 • Enskilt eller i grupp
 • Utrymme för stöd avseende aktuell arbetssituation, utmaningar och personalfrågor eller med fokus på skolutveckling
 • Fokus formas utifrån deltagarnas behov

Elevhälsoteam

 • Handledning och processledning för det samlade teamet
 • Tyngdpunkten ligger på de förebyggande och hälsofrämjande insatserna, men med möjlighet att även lyfta individärenden och åtgärdande insatser
 • Stöd i pågående uppdrag
 • Utvecklingsarbete avseende elevhälsans möten, samverkan och arbetssätt
 • Fokus formas utifrån deltagarnas behov

Elevhälsans kompetenser

 • Enskilt eller i grupp
 • Tyngdpunkten ligger på de förebyggande och hälsofrämjande insatserna, men med möjlighet att även lyfta individärenden och åtgärdande insatser
 • Utveckling av rollen, uppdraget och elevhälsoarbetet
 • Fokus formas utifrån deltagarnas behov