TjänsterOrganisations-, ledarskap och teamutveckling

Stöd i utvecklingsarbete och vardagsutmaningar på alla nivåer inom skolan.

Vi stöttar er i att förvalta och utveckla den befintliga organisationen och dess viktigaste resurser: chefer och personal. Vi lägger grunden utifrån värdegrundsarbete i praktiken, bemötande, skolkultur, likväl som organisationsstrukturer, goda möten, processer, rutiner och metoder. Vi hjälper er att skapa ett gott systematiskt kvalitetsarbete och med implementering och utvärdering av nya metoder och rutiner — för god kvalitet och effektivt resursanvändande. Vårt mål är effektiva, hälsosamma och lyckliga organisationer.

Stort och varmt tack för ett gott samarbete under året som har gått! Ditt kloka och varsamma sätt att utmana oss gagnar definitivt våra underbara elever!

VD, friskola, Stockholm

Stort TACK själv! Huvudet är nu fullt med tankar och jag är så tacksam för ditt engagemang och allt du ger oss. Känner nu att resan är börjad och är trygg med att vi är på ‘rätt’ plan.

Förvaltningschef, Småland, efter stöd med omorganisation av elevhälsan

Konsultation

 • På alla nivåer inom skolorganisationen – från huvudman till arbetslag
 • Analys och stöd inför och under organisations­utveckling

Fortbildning

 • Föreläsningar och workshops
 • Att leda andra inom skola
 • Att leda elevhälsan
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Agera värdegrund och bygga skolkultur
 • Effektiva team
 • Goda möten

Handledning

 • Enskilt eller i grupp
 • För skolledare, rektorer och andra chefer
 • Hantera utmaningar i arbetsvardagen
 • Kvalitetsutveckling
 • Ledarskapsutveckling