TjänsterSvåra samtal – hantera och förebygga

Praktiska metoder och strategier för att hantera och förebygga svåra samtal.

På olika nivåer i skolans organisation behöver vi ibland prata om svåra saker med medarbetare, elever och vårdnadshavare. Ibland blir samtalen inte samtal och dialog, utan konfliktfyllda, oerhört
stressande och till och med hotfulla, då hamnar vi i låsta lägen och kan inte längre hjälpa eleverna på bästa sätt. Med träning i evidensbaserad samtalsteknik och strategier för samtal kan vi skapa förutsättningar för dialog och utveckling.

Vilka utmaningar ser vi inom skolan? En av de jag ser är ett ökade antalet svåra samtal som med rätt kompetens och tillvägagångssätt kan leda till positiv utveckling på både individ och organisationsnivå. Därför har vi under detta år valt att kompetensutveckla personalgruppen gällande just Svåra samtal med hjälp av Malin Valsö. Inspirerande, konkret och mycket användbart. Tack för bra föreläsning och arbetsmaterial!!

Johan Skeppstedt, rektor Vittra Kungshagen, Nyköping

Fortbildning

  • Föreläsningar och workshops med fokus på att träna samtalsteknik- och struktur
  • För skolledare och chefer
  • För lärare och annan skolpersonal

Handledning

  • Stöd i att möta medarbetare, vårdnadshavare och elever som hamnat i konflikt med personal inom skolorganisationen eller som mår dåligt
  • För skolledare och chefer
  • För lärare och annan skolpersonal