TjänsterTillgänglighet och bemötande

Förståelse och metoder för ökad tillgänglighet och inkludering.

Alla elevgrupper består av människor med skiftande förut­sättningar och behov. Att som lärare följa sin planering utifrån kurs­planen och samtidigt hålla koll på och tillgodose alla individuella behov är ofta en stor utmaning. Vilja finns men inte ork och tid. Vi hjälper er att förskjuta fokus från individen till gruppen och ger metoder för tillgänglig undervisning baserad på utvecklings- och neuropsykologisk kunskap om hur hjärnan jobbar och barn lär sig. Fokus ligger på praktiska metoder och strategier för hur lärmiljö och undervisning kan göras tillgänglig, meningsfull, lustfylld och trivsam för varje unge.

Gymnasielärare på Kristinegymnasiet, Falun:

Fantastiskt bra

Den bästa fortbildningen på år och dar.

Kunnig, pedagogisk, inspirerande. Tack. Jättebra.

Bästa fortbildningen någonsin! MYCKET konkret.

Konsultuppdrag

 • Tillgänglighetsanalys och planering av insatser och utvecklingsarbete
 • Projektledning
 • Processledning
 • Huvudmannanivå
 • Skolnivå

Fortbildning

 • Workshops och föreläsningar
 • Kunskap och metoder för att möta och bemöta elever med inlärningssvårigheter
 • Kollegialt lärande och utvecklingsarbete
 • Skapa samsyn och samagerande i organisationen

Handledning

 • Skolhuvudman
 • Rektorer och ledningsgrupper